Missen als kiespijn.

Eens
in de zoveel tijd heeft iedereen er weleens last van. Namelijk een probleem met
hun gebit. Soms is het een simpel gaatje dat makkelijk te verhelpen is, echter
kan het soms ook voorkomen dat het een erge infectie of schade is die niet meer
te verhelpen is. Soms is het zelfs zo ernstig dat een tand of kies niet meer te
redden is, wat gebeurt er eigenlijk in zo’n situatie? In het geval dat een tand
of kies niet meer te redden valt, dan zal de tandarts de tand of kies trekken.
Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de tand verder afbreekt/ weg rot of dat de
desbetreffende tand de andere tanden beschadigd. Echter wordt een tand of kies
alleen getrokken als er geen andere manier meer is om de tand te behouden.
Indien er een kies wordt getrokken bij iemand, dan gebeurt dit in de meeste
gevallen in combinatie met het plaatsen van beugel (kort na het trekken van de
kies) en uiteraard volgt er dan een verwijzing naar de orthodontist
die de beugel zal aanmeten, plaatsen en vervolgens zal afstelen. In sommige
gevallen wordt er ook weleens een kies getrokken om (eventuele) problemen in de
toekomst te vermijden. Dit is meestal het geval bij verstandskiezen. De meeste
tanden en kiezen kunnen getrokken worden door de tandarts zelf, zelfs de
verstandskiezen (mits de wortels gunstig liggen). Indien dit niet mogelijk is,
dan wordt u doorverwezen naar een kaakchirurg. De behandeling gaat als volgt:
Eerst wordt u plaatselijk verdoofd, waardoor het trekken van de tand/ kies geen
pijn zal doen. Het enige gevoel dat u misschien zult ervaren is een vervelend
gevoel en dat de tandarts bezig is in uw mond. Daarna wordt er ruimte gecreëerd
tussen het tandvlees en de desbetreffende kies/ tand. Nadat dit gebeurd is, zal
de tandarts/ kaakchirurg de tand/ kies
trekken
met behulp van een speciale tang. Zodra de tand getrokken is, zal
de lege plek meteen gaan bloeden. De tandarts zal u dan vragen om op een gaasje
te bijten, zodat het bloeden eerder zal stoppen.